Home


De Stichting Food Micro, opgericht in 1999, heeft als doelstelling om kennis en kunde op het gebied van levensmiddelenmicrobiologie, voedselveiligheid en afgeleide kennisgebieden in het Nederlands taalgebied te bevorderen. Dit doen wij met het organiseren van Nederlandstalige symposia en workshops. 

“Ons doel is om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk”

Onze bijeenkomsten hebben een informeel karakter met voldoende ruimte voor netwerken en worden bijgewoond door o.a. managers en medewerkers uit het bedrijfsleven, beleidsmedewerkers en onderzoekers van universiteiten en kennisinstellingen.

 


 Symposium Voedselverspilling voor Microbieel Bederf

Ons volgende symposium -ons derde lustrum symposium- wordt gehouden op vrijdag 26 september 2014 in Hotel De Biltsche Hoek te De Bilt, en heeft als titel: 

Voedselverspilling en Microbieel Bederf

“het terugdringen van productverlies van het land tot en met de consument”

Wij hopen u in september te verwelkomen. Het complete programma en meer informatie over dit symposium kunt u hier vinden. 

 


Lezing promovendus

Wij geven vanaf heden op onze symposia één promovendus de kans om zijn / haar werk in een lezing van 25 minuten te presenteren. Het onderwerp hoeft niet precies te passen in het thema van het symposium, als het maar over levensmiddelenmicrobiologie / voedselveiligheid gaat. Heb je belangstelling, meldt  je dan aan via deze site. Wij maken tijdig bekend wie de lezing mag verzorgen.

Saturday the 1st.